Free Joomla Templates by iPage Hosting

Zarząd Cechu

Starszy cechu             -   JAN CISZEK

I Podstarszy cechu       -  ALOJZY  PABIAN
II Podstarszy cechu      -  JÓZEF  MAJERCZYK
Sekretarz                       -  SZCZEPAN  STYRNA
Skarbnik                        -  KAZIMIERZ KRÓLIK
Członek zarzadu           -  EDWARD  BARTYZEL
Członek zarzadu           -  KRZYSZTOF  JACHIMCZYK